Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Lolo homemade webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: www.lolodesigner.hu
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Név: IMAGE VIV Kft.
Székhely és levelezési cím: 9024. Győr, Illyés Gyula. u. 6.
Adószám: 24671196-1-08
Email cím: bviv222@gmail.com

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5.A megrendelés elküldése

A megrendelés visszaigazolása

  1.  Az adásvételi szerződés létrejötte:
    a. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.
    b. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
    c. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

2. A termék lényeges tulajdonságai:
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

3. Árak:
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát, de a szállítási költséget nem tartalmazzák.

4. Kiszállítás, személyes átvétel:
a. A szállítási határidők a Fizetés/Szállítás/Csere oldalon olvashatók.
b. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
c. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

5. Lehetséges fizetési módok:
a. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg
b. Banki átutalás (előre utalás)
c. utánvéttel

6. Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

  • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
  • olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál

7. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

a. Személyes bejelentés:
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál. Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

b. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

8. Nyilvános Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató

A jelen weblap üzemeltetője: Image Viv Körömstúdió Kft.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Image Viv Körömstúdió Kft.
Székhely: 9024 Győr, Illyés Gy.u. 6.
Weblap: www.lolodesigner.hu
Kapcsolattartás: Balázs Vivien
Telefon: +36-20-453-72-15
E-mail: lolhomemadesigner@gmail.com
Adatvédelmi Tisztviselő: NINCS
Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb vagy kérelemre)
Külföldi adattovábbítás: Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb vagy kérelemre)
A GDPR 30.cikk szerinti adatvagyonleltár: lásd melléklet

Az Image Viv Körömstúdió Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A jelen szabályzat egyaránt vonatkozik az ügyfeleinkre, az ügyfeleink számára dolgozó munkavállalókra, a weblap látogatóira, fogyasztókra forgalmazókra, szállítóinkra (és lehetséges szállítóikra) illetőleg mindezek munkavállalóira.

A jelen Szabályzat az alábbikat tartalmazza:
az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
az adatkezelési célok felsorolását;
azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelések történik;
mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
hogyan történik a tárolásuk.

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait.

Adatgyűjtés

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját.

Előfordulhat olyan eset is, hogy más, Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk, például: kiskereskedőktől, ahol Ön vásárolt, médiaügynökségektől, piackutató cégektől, szállítóinktól, leányvállalatainktól, nyilvános weblapokról, ügynökségektől.
Önre vonatkozó adat:
az Ön neve;
e-mail cím;
az Ön telefonszáma;
az Ön neme;
születési ideje;
mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre;

Adat weblapjaink látogatóiról és applikációink, szoftvereink felhasználóiról:
amennyiben weblapunk látogatója, az Ön IP címe;
az Ön felhasználói neve;
életkora;
az Ön viselkedése a weblapon (például, a lehívott további weblapok) vagy az applikációnk szoftverében;
fizetési adatok;
megrendelések és korábbi megrendelések; és
:::.
Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról illetve Termékeinkről:
adatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön részére átadjuk a terméket, illetőleg amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek (beleértve az alábbiakat, megrendelési adatok, korábbi megrendelések, számlainformációk, szállítási cím, szállítási igények és korlátozások, vásárlási hivatkozások, számlainformációk);
amennyiben személyre szabott termékekről van szó, mindazon adatok, amelyeket ön ebből a célból megad a részünkre;
ügyfélszolgálati adatok; és
ügyfélkapcsolat menedzseléshez (CRM) szükséges adat marketing adat.

Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi veszünk igénybe Öntől
az ön kapcsolattartási adatai
azonosításhoz szükséges adat és cím;
fizetési adatok,  bankszámla adatok.

Különleges adatot nem kezelünk.

Adatkezelési céljaink
Társaságunk, mint adatkezelő az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

üzletmenet folytonosság;
folyamatos szolgáltatásnyújtás;
minőségbiztosítás

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
Az Ön személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy az Önnel kötött szerződésből származó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk (például, hogy teljesíteni tudjunk egy megrendelést, amelyet Ön küld, vagy hogy megfeleljünk a weblapunk vagy a szoftverünk általános szerződési feltételeinek, amelyeket Ön akkor fogad el, amikor ezek használatát megkezdi, vagy amikor a szoftver applikációnkat letölti és/vagy hogy megfeleljünk a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségeinknek, amelyet Önnel vagy munkáltatójával kötöttünk); vagy
az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (például adóhatósági bejelentés teljesítése); vagy
amennyiben sem az (a) sem a (b) jogalap nem alkalmazható a személyes adatainak kezeléséhez a jogos érdekünk, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges, (ilyen lehet például weblapunk, vagy mobilalkalmazásunk biztonságának szükségessége). Jogi érdekeink védelme az alábbi okokból szükséges:
üzletmenet működtetés és fejlesztés;
a weblap és a mobil alkalmazás működtetése;
marketing, piackutatás és üzletfejlesztés;
ügyfeleink számára termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása, fizetni és fizetést fogadni, ügyfélszolgálat üzemeltetése és ehhez kapcsolódó tájékoztatás nyújtása;
a szállítók részére megrendelés feladása és ennek figyelemmel kísérése; és
A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának feltétele az Ön hozzájárulásától függ (amelyet megadást követően bármikor visszavonhat a lent leírt módon. Amennyiben erről van szó, a jelen Szabályzat részletezi, hogy mely esetben van szükség hozzájárulásra, és milyen módon adható az meg.
Cookie-k (sütik)
Mobilapplikációink és egyes oldalak a weblapjainkon sütiket használnak. A sütik, kis adatfájlok, amelyeket a böngészője telepít akkor amikor meglátogatja a weblapunkat, vagy használja a mobil applikációinkat. A cookie-kat azért használjuk, hogy testreszabhassuk a jövőben az Ön számára weblapjainkat és alkalmazásainkat, olyan módon, hogy megértjük az Ö preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési szokásait.
Amennyiben a weblapjainkon sütiket használunk, Ön ezeket a sütiket bármikor letilthatja. Ezt olyan módon teheti meg, hogy böngészőjében aktiválja azt a funkciót, amely a sütibeállításokat tudja letiltani. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében, előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem tud majd használni.

Személyes adat továbbítása
Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:
A személyes adatának tárolására a szerződéses jogalapon kerül sor pl: futárszolgálat felé. Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

Az Ön jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak.

Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.
Érintetti jogok:
hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;
az adat kezelésének korlátozása;
az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.
Minden fenti vonatkozásban érkező kérést ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn azaz 30 napon belül).
Információbiztonság
Image Viv Körömstúdió Kft. elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.
A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történ hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusirtó szoftverek használatát.
Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.
Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót senkivel ne ossza meg.
Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Győr, 2017.06.01.
Frissítve: 2018.06.11.

TERMÉKEINK TOVÁBBRA IS A LEGMAGASABB MINŐSÉG JEGYÉBEN KÉSZÜLNEK.  ANYAGAINK ÖKO-TEX MINŐSÍTÉSŰEK. EGYES TERMÉKEINK BIO PAMUTBÓL KÉSZÜLNEK.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam vel risus imperdiet, gravida justo eu.

@keramic.store

Follow Us :

Subscribe Our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.